donderdag 10 april 2014

Schaapjes voor het hek

Door Erva, groep 4

Benodigdheden:
 1. tekenpapier
 2. plakkaatverf 
 3. tamponeerkwasten
 4. schilderstape
 5. restjes wit en zwart papier
 6. lijm 
Plak met schilderstape een hekje op het tekenpapier. Trek een horizonlijn boven het hek. Tamponneer de wei door verschillende kleuren groen en geel aan de kwast te doen. Niet mengen dus.

Tamponneer de lucht op dezelfde manier met wit en blauw. Tamponneer bloemen in de wei.
Verwijder dan het schilderstape. Doe dit nog als de verf nat is om scheuren van het papier te voorkomen.
Knip uit restjes wit papier wolkjes voor het lijf van de schapen. Knip de koppen en pootjes uit zwart papier. Plak de schaapjes voor het hek. Teken met wit potlood het gezicht van het schaap.

Bron: Artsonia. 

vrijdag 14 maart 2014

Gestapelde vogels

 
Door leerlingen van groep 5/6

Benodigdheden:
 1. tekenpapier 20 bij 40 cm
 2. wasco
 3. vloeibare waterverf 
 4. kwasten
Teken met wasco drie of meer vogels die boven op elkaar zitten. Hoe hoger de rij, hoe kleiner de vogels moeten worden. 
Kleur de vogels in met wasco. Verf de achtergrond met vloeibare waterverf en laat daarbij een rand van circa 1 cm wit.

dinsdag 25 februari 2014

Oefenboek begrijpend lezen, nu voor groep 6, 7 en 8

Het Beter BijLeren Oefenboek Begrijpend Lezen voor groep 6 is het derde boek in de serie oefenboeken begrijpend lezen. Doel van deze boeken is oefenen met teksten net zoals in de Entreetoets en de LOVS-toets. Veertig teksten, 500 opdrachten, zowel thuis als op school te gebruiken. 
Ook dit boek bevat een duidelijke theoretische uitleg van alle aspecten die bij begrijpend lezen van belang zijn. Zoals: hoe vat je een tekst samen, wat zijn tekstverbanden, welke verwijswoorden zijn er, hoe kom je achter de betekenis van een moeilijk woord, welke tekstgenres bestaan er, hoe herken je ze en en wat is het doel van de schrijver hierbij. Aan de hand van 40 aansprekende teksten en meer dan 500 opdrachten kan uw kind oefenen met dat wat geleerd is. En, zoals bij alle Beter BijLeren Oefenboeken, zijn alle vragen in Cito-stijl geschreven. Geen onzinantwoorden, maar zinnige afleiders net als in de Citotoetsen.  
Dit Oefenboek Begrijpend Lezen voor groep 6 is geschreven aan de hand van de nieuwste inzichten op het gebied van begrijpend lezen en is gericht op de LOVS- en Entreetoets voor groep 6. 
Wacht niet tot uw kind in groep 7 of 8 zit voordat u gaat beginnen met oefenen, maar begin direct! Uw kind heeft er zeker baat bij. Nu, en in de schooljaren die volgen.
Het Oefenboek Begrijpend Lezen groep 6 telt 133 pagina's en is het eerste boek in een serie van drie (Oefenboeken Begrijpend Lezen groep 6, groep 7 en groep 8).
De prijs is  € 63,00 inclusief verzending en BTW.
Voor scholen, leerkrachten en huiswerkinstituten geldt een minimale afname van vijf exemplaren per titel.
Vraag ook naar onze combinatieaanbiedingen!
begrijpend lezen groep 6
begrijpend lezen groep 7/8
begrijpend lezen groep 8
studievaardigheden groep 7/8.

   


Voor meer informatie, inzagemateriaal en bestellen kijk op www.beterbijleren.nl 

Mythologische dieren


Door Mike, groep 7
Benodigdheden:
 1. tekenpapier
 2. oost-indische inkt
 3. kroontjespen
 4. zwart papier
 5. bruin inpakpapier
 6. schaar en lijm
Fabeldieren zijn wezens die in de loop van de geschiedenis in de fantasie van mensen zijn ontstaan. Fabeldieren hebben vaak menselijke trekjes. Zo kan een sfinx praten en raadsels verzinnen. De weerwolf is een mens die zo nu en dan in een wolf verandert. Vaak zijn de fabeldieren ook combinaties van andere dieren, of hebben zij een onnatuurlijk aantal lichaamsdelen (bijvoorbeeld tien koppen of zes poten).

Deze mythische wezens gaan zeer ver terug. We komen ze tegen in sprookjes, legendes en mythologische verhalen. Meer recent zullen de leerlingen ze kennen uit de boeken van Harry Potter. 

Bespreek wat fabeldieren zijn. Laat afbeeldingen zien. Wat maakt een fabeldier tot een fabeldier, m.a.w. wat is het verschil met een bestaand dier?

De opdracht is: teken met potlood de buitenranden van een fabeldier. Teken nog geen details. Trek over met oost-indische inkt. Vul het dier met patronen. Plak het op bruin inpakpapier en knip dit met 1 cm rondom uit. Plak dit vervolgens op zwart papier.  


Door leerlingen van groep 6/7

donderdag 6 februari 2014

Het beste nest


Benodigdheden:
 1. tekenpapier
 2. oliepastel
 3. vloeibare waterverf
 4. kwasten
 5. 3D tape
Het beste nest voor vogels in de winter is een kleurrijk vogelhuisje! Dit huisje beschermt de vogels tegen sneeuw en kou.
De leerlingen tekenen een vogelhuisje op een stok en kleuren deze in met oliepastel. Misschien hangt er ook wel een vetbol of een pindaslinger aan het huisje. In de lucht zie je sneeuwvlokken (witte oliepastel) en op het huisje ligt ook een laagje sneeuw.
Door leerlingen van groep 4

Schilder de achtergrond met vloeibare waterverf. Laat daarbij een rand van circa een cm rondom wit voor een extra winterse look. Teken een vogeltje op een ander stukje papier en kleur dit in. Of print een vogeltje en laat dit inkleuren. Plak het bij het huisje met behulp van een 3D tape voor een ruimtelijk effect (de tape die gebruikt worden voor het maken van 3D kaarten).

maandag 13 januari 2014

Blokkenboom

Door Fabian, groep 8 

Benodigdheden:
 1. tekenpapier op 21 bij 27 cm (A4 stukje afsnijden)
 2. liniaal
 3. potlood
 4. kleurpotloden
 5. zwarte fineliners
Teken een rasterpatroon van blokken 3 bij 3 cm. Trek een cirkel iets boven het midden van het blaadje. Teken een boom en zorg dat de takken binnen de cirkel vallen. Teken met een zwarte stift patronen in de stam en de takken. Kleur de blokken in de cirkel in met warme kleuren. Kleur de blokken buiten de cirkel in met koude kleuren en maak daarbij het verschil tussen onder en boven de horizonlijn zichtbaar.

Bron: Tinyartroom. 

zondag 12 januari 2014

Olympische sporters

Benodigdheden:
 1. scharen en lijm
 2. per groep een vel tekenpapier op A1 formaat
 3. ronde vouwkartons in de Olympische kleuren
 4. download sportfiguur
 5. passer
Begin de les met het symbool van de Olympische Spelen: de gekleurde ringen. Wat is de betekenis van deze ringen? Welke kleuren hebben ze? Hoe zijn ze door elkaar gevlochten?
Vraag vervolgens een of meer kinderen voor de klas en laat ze een houding van een sporter aannemen, bv. een schaatser of skiër. Kijk goed naar de houding van het kind: hoe is de stand van de benen, armen en lichaam? Wijzig de houding en kijk opnieuw goed.
De kinderen gaan in groepjes van vijf werken. Elk groepje krijgt een groot wit vel, gekleurde vouwkartons en vijf kopieën van de sportfiguren hieronder. Elk kind maakt een Olympische ring met behulp van een passer en knipt deze uit. Knip de ring op een plek door.. Overleg samen hoe de ringen geplakt moeten worden. Kijk goed welke naar voren en welke erachter moet. Zorg ervoor dat de knip onder een andere ring terecht komt, zodat je die straks niet meer ziet. Daarna knipt elke leerling een sportfiguur uit. Deze sporters worden rondom, achter, door en voor de ringen
geplakt.


maandag 2 december 2013

Nieuw: Cito oefenboek begrijpend lezen groep 8

Voor particulieren
Goed leren begrijpend lezen is een kwestie van een lange adem en veel oefenen. Goede strategieën en stappenplannen zijn hierbij belangrijk. Dit boek biedt daarbij de juiste hulp. Het Beter BijLeren oefenboek voor begrijpend lezen legt uit welke tekstsoorten er zijn, hoe het Cito deze bevraagt  en welke stappenplannen het kind kan toepassen om tot goed begrip en juiste verwerking te komen. Aan de hand van 40 teksten en meer dan 425 opdrachten in Cito-stijl (dus geen onzinantwoorden, maar ‘afleiders’ zoals het Cito dit ook doet) kan de leerling zijn vaardigheden op begrijpend lezen verbeteren. Dit boek is daarmee voor kinderen uit groep 8 een perfecte voorbereiding op de komende Cito Eindtoets. 
Voor scholen
Begrijpend lezen is meestal niet het vak dat populair is bij leerlingen. En dat is niet zo raar … Ga je zelf maar na: je leest een tekst, denkt er even over na en daarna wil je verder lezen of iets anders gaan doen. Stel je voor dat je bij elke tekst die je leest een hele reeks vragen moet gaan beantwoorden; gaat de lol van het lezen er dan niet snel af?
Uitgeverijen weten ook dat begrijpend lezen als saai wordt ervaren. Zij hebben hier slim op ingespeeld met methodes als Leeslink, Nieuwsbegrip en Kidsweek. Deze leveren wekelijks teksten en opdrachten op verschillende niveaus die uitgaan van de actualiteit. De teksten zijn dus altijd up to date en kinderen weten er vaak al iets van omdat het onderwerp in het nieuws is. Gezien de reacties van leerkrachten en leerlingen, vinden kinderen begrijpend lezen weer leuk en dat is pure winst. 
Maar, er moet ook een Citotoets gemaakt worden! En die teksten zijn niet zo actueel. Kidsweek adviseert scholen daarom naast hun eigen methode ook regelmatig te oefenen met teksten in Cito-stijl.
Daarom is er nu dit boek, het Oefenboek Begrijpend Lezen voor groep 8. Aan de hand van 40 teksten (voor elke schoolweek één) kunt u uw leerlingen laten wennen aan en oefenen met de typische Cito-vraagwijze. Gebruik dit boek naast de methode die u al heeft. 
Het Oefenboek Begrijpend Lezen groep 8 kost  € 63,00 inclusief verzending en BTW. Voor scholen, leerkrachten en huiswerkinstituten geldt een minimale afname van vijf exemplaren.
Vraag ook naar onze combinatieaanbiedingen (begrijpend lezen 7/8. begrijpend lezen 8, studievaardigheden 7/8). 
Voor meer informatie, inzagemateriaal en bestellen kijk op www.beterbijleren.nl 

maandag 25 november 2013

De Pietensong

Benodigdheden:
 1. wit tekenpapier 20 bij 20 cm
 2. zwarte plakkaatverf
 3. schoteltje
 4. keukenpapier
 5. fineliners
Teken op een vel papier enkele golvende notenbalken. Leg een stukje keukenpapier op een schoteltje, zodat het kan dienen als stempelkussen. Druppel zwarte plakkaatverf op het keukenpapier en spreid dit iets uit. 
Gebruik een duim om de hoofden van de pieten te drukken. Gebruik een vinger om de mutsen te drukken. Laat het werk drogen. 
Maak met een penseel de ogen en mond. Maak de pieten af door veren op de muts te tekenen. Schrijf de letters van een liedje onder de notenbalk en teken muzieknoten ertussen.

Met dank aan Suzanne de Jong voor deze variant op de Sneeuwpoppensong. 

donderdag 21 november 2013

Piet staat er gekleurd op

Door Talyjah, groep 4

Benodigdheden:
 1. tekenpapier op A2 formaat
 2. plakkaatverf
 3. cirkel van gekleurd papier 
 4. kwasten
Naar aanleiding van de discussie in ons land over wel of geen zwarte piet, is deze tekenles voor de onderbouw ontstaan. Schilder een zwarte piet die niet zwart is, maar die wel herkenbaar is als piet.
In een klassengesprek schrijven we de dingen op waar je een piet aan herkent: zijn baret, gekleurde outfit, zak met pepernoten, oorbellen en krullend haar.
Een rondje van gekleurd papier vormt de basis, dit is het gezicht van piet. Plak dit op circa 2/3 van het papier. Kinderen schilderen daarna de piet en vullen ook de achtergrond in.